Πιστοποιήσεις

Το σύστημα διαχείρισης της εταιρίας μας πληροί τις απαιτήσεις των παρακάτω προτύπων στα πεδία ανακύκλωσης πλαστικών συσκευασιών, παραγωγής αποθήκευσης και εμπορίας αναγεννημένων πρώτων υλών για την κατασκευή πλαστικών συσκευασιών, πλαστικών εξαρτημάτων, πλαστικών σωλήνων και άλλων συναφών πλαστικών αντικειμένων :